(รับเยอะ!! 230อัตรา!!) กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับสมัครพนักงานราชการประจำปี 2559

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่า และพันธุ์พืช
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายละเอียดดังนี้

กรมอุทยานแห่งชาติ_logo

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 8 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)

2. นิติกร 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

3. สัตวแพทย์ 6 อัตรา
เงินเดือน 23,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี สาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา


4. นักวิชาการป่าไม้ 214 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

สมัครทางเว็บไซต์ https://dnp.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 25-29 พ.ค.59 

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร.0-2579-8607, 0-2561-0777 ต่อ 1154,1155 โทรสาร 0-2579-8607

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 1) รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 2) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 3) หนังสือรับรอง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
รายละเอียดอื่นๆ คลิก >>> 
https://dnp.job.thai.com/new-dnp201605.pdf

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ