สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครจ้างเหมาบริการ จนท.สร้างสรรค์และผลิตสื่อฯ เงินเดือน15,000

กระทรวงเกษตร_logo

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับสมัครจ้างเหมาบริการ 

เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความสามารถในการจับประเด็น วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างสรรค์เป็นบทโทรทัศน์ บทสารคดี บทวิทยุ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
2. มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตัดต่อและกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
4. มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานกันเป็นทีม
5. หากมีประสบการณ์ด้านงานสารคดี ภาพยนตร์ โฆษณา บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง บันทึกเสียง กราฟฟิคดีไซน์ หรือสิ่งพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อาคาร4 ชั้น7 กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร.0-2281-2505 ภายในวันที่ 25 พ.ค.59

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ