กนอ. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี-โท TOEICไม่ต่ำกว่า500

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน จำนวน 10 อัตรา

logo_ieat

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. วิศวกร ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กองบริการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ป.ตรี ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/ไฟฟ้า หรือเทียบเท่า
2) มีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป

2. วิศวกร ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา
สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ป.ตรี ด้านวิศวกรรมโยธา/สิ่งแวดล้อม/เคมี/ไฟฟ้า หรือเทียบเท่า
2) มีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป

3. นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา
สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ป.ตรี ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เคมี หรือเทียบเท่า
2) มีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป

4. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา
สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ป.ตรี สาขาศิลปศาสตร์/การบริหารจัดการ/พาณิชยศาสตร์/บัญชี หรือเทียบเท่า
2) มีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป

5. นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา
สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ป.ตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เคมี หรือเทียบเท่า
2) มีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป

6. วิศวกร ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา
สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ป.ตรี ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/เคมี/ไฟฟ้า หรือเทียบเท่า
2) มีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป


7. นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา
สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ป.ตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เคมี หรือเทียบเท่า
2) มีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป

8. วิศวกร ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา
สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ป.ตรี ด้านวิศวกรรมโยธา/สิ่งแวดล้อม หรือเทียบเท่า
2) มีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป

9. นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กองการประชุม
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบเท่า หรือ ป.โท หรือเทียบเท่า ทางการบริหารกฎหมาย รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์
2) มีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป

10. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5-6 จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง
– ได้ศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือ
– มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.โท ทางด้านคอมพิวเตอร์
2) มีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป

สมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ กนอ. ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2253-0561 ต่อ 1121, 1135, 1181 ภายในวันที่ 10-31 พ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ (ค่าสมัครสอบ 40 บาท)

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ