กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (18 ส.ค. – 5 ก.ย.57)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (18 ส.ค. – 5 ก.ย.57)

กรมวิชาการเกษตร

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – สอบข้อเขียน
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และความรู้เบื้องต้นด้านสถิติ เป็นต้น
– สอบสัมภาษณ์

บรรจุที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิชาการเกษตร ม.เกษตรฯ บางเขน กรุงเทพฯ

[ads=center]

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านการเกษตร)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางธุรกิจการเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร ทางการจัดการธุรกิจการเกษตร และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – สอบข้อเขียน (อัตนัย)
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตร ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์นโยบายในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เป็นต้น
– สอบสัมภาษณ์

บรรจุที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.สงขลา

สมัครงานราชการได้ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการได้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึง 5 กันยายน 2557 ทาง http://job.doa.go.th/

ค่าสมัครสอบ 230 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 17 กันยายน 2557 ทาง http://job.doa.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร) 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านการเกษตร)  

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!