สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ สาขา 5 รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา

 

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง (ไม่ผ่าน ก.พ.) 3 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

พื้นที่การปฏิบัติงาน : ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ให้การรับรอง
2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office /Software
3) มีประสบการณ์หรือความรู้ในการทำงานด้านชุมชน หรือมีความรู้การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง
4) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านกราฟิกดีไซน์
5) มีความรู้ความสามารในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยจัดส่ง ถึง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 เลขที่ 445/3-4 หมู่ที่ 4 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 บัดนี้-7ต.ค.65 ตั้งแต่เวลา08.30 น. – 16.30 น.

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 4327 0251 และ 0 4327 0252 ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่Facebook : สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ สาขา 5 กรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ