สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 7 มี.ค.57)

สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 7 มี.ค.57

กรมสุขภาพจิต งานราชการ

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

1.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาโท ทางสาธารณสุข สาขาระบาดวิทยา /วิทยาการระบาด/การระบาดคลินิก/วิทยาการระบาดคลินิก /วิทยาการระบาดทางการแพทย์ /โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด /เวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาการวิจัยทางสังคม สาขาการวิจัยและประเมิน สาขาการวิจัยดำเนินงาน
อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่บัดนี้ – 7 มีนาคม 2557 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน /ดูเอกสารประกอบการสมัคร ที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ