ศูนย์จัดสวัสดิการผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครพนักงานวุฒิ ป.6-ป.ตรี

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน (เงินนอกงบประมาณ)

1. ช่วยปฏิบัติงานด้านกายภาพบำบัด 1 อัตรา ป.ตรี อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท/เดือน

2. ช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท/เดือน

3. ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./เทียบเท่า มีประสบการณ์ อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน

4. ช่วยปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./เทียบเท่า/มีประสบการณ์ อัตราค่าจ้าง 11,000 บาท/เดือน

5. ช่วยปฏิบัติงานพยาบาล1 อัตรา วุฒิ ม.3/เทียบเท่า/มีประสบการณ์ อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน

6. ช่วยปฏิบัติงานครัว 1 อัตรา วุฒิ ม.3/เทียบเท่า มีประสบการณ์ อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน

7. ช่วยปฏิบัติงานคนสวน 1 อัตรา วุฒิ ม.3/มีประสบการณ์ อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน

8. ช่วยปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/เทียบเท่า/มีประสบการณ์ อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน

9. ช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา วุฒิ ป.6/มีประสบการณ์ อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน

ขอและยื่นสมัครได้ บัดนี้-31ส.ค.65 ในวันและ เวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต เลขที่ 132 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โทร 076-529699-700

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ