สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.

 

สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือก (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท 1 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี บัดนี้-22ส.ค.65 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.00 น. โทร. 0-3544-0944

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ