สำนักงานเขตคลองเตย รับสมัครคนงาน62อัตรา วุฒิ ม.3 15-19ส.ค.65

 

สำนักงานเขตคลองเตย รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

– พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) 1 อัตรา
– พนักงานทั่วไป (กวาด) 16 อัตรา
– พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) 34 อัตรา
– พนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา
– พนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) 1 อัตรา
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) 7 อัตรา
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) 1 อัตรา
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อ่านออก เขียนได้ มีความสามารถ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความชำนาญงานในการปฏิบัติหน้าที่ และมีสุขภาพแข็งแรง
– ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่อาศัยในพื้นที่เขตคลองเตย หรือเขตใกล้เคียงหรือ สถานที่ที่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำวันได้โดยสะดวก ไม่เสียหายต่อการปฏิบัติงาน
– ผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทุกประเภท) ต้องได้รับ ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายประเภท 2 จากกรมขนส่งทางบก และต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการจ้างและแต่งตั้งเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ต้องทำสัญญาค้ำประกันความเสียหายในวงเงิน 10,000.- บาท หรือมีบุคคลค้ำประกัน ซึ่งต้อง เป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญงานหรือระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองเตย 15-19 ส.ค.65 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ