สำนักพุทธ รับสมัครลูกจ้าง173อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินกองทุนพุทธมณฑล)

1. นักวิชาการศาสนา 4 อัตรา ป.ตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์

3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในทุกสาขาวิชา

4. บรรณารักษ์ 1 อัตรา ป.ตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์

5. เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา ปวส.ในสาขาวิชาที่เหมาะสม กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

6. เจ้าพนักงานการเกษตร 2 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

7. เจ้าพนักงานการศาสนา 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

8. ช่างยนต์ 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

10. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้

11. เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา ปวช.ทุกสาขา

12. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ปวช.ทุกสาขา

13. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกน์

14. ช่างยนต์ 1 อัตรา ปวช.ทุกสาขา

15. เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา วุฒิ ม.6

16. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 3 อัตรา วุฒิ ม.6

17. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา วุฒิ ม.3 เพศชาย มีใบอนุญาตขับรถ

18. พนักงานรักษาความปลอดภัย 22 อัตรา วุฒิ ม.3 เพศชาย

19. คนงาน 121 อัตรา วุฒิ ม.3

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานพุทธมณฑล อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ 2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร บัดนี้-9ส.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.00 น. (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ