รร.มัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูไทย, ครูต่างชาติ และพนักงานจ้าง วุฒิ ปวท.-ป.ตรี20อัตรา

 

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ครูอัตราจ้าง (ครูไทย) 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
– สาขาวิชาภาษาไทย 3 อัตรา
– สาขาวิชาทัศนศิลป์ 1 อัตรา
– สาขาวิชาสังคมศึกษา 2 อัตรา
– สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 อัตรา
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
– สาขาวิชาชีววิทยา 1 อัตรา
– สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา

ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) 7 อัตรา
– สาขาวิชาภาษาจีน 2 อัตรา
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
– สาขาวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา

บุคลากรสนับสนุน 5 อัตรา ดังนี้
– เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาขาวิชาอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา ปวท./ปวส./ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาขาวิชาอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการ รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องงานบุคคล อาคาร A ชั้น 1 เพียงช่องทางเดียว บัดนี้-1ก.ค.65 เวลา 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ