สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรี บัดนี้-30มิ.ย.65

 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สนับสนุนงานบัญชี) ฝ่ายสำนักงาน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร) ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี

ผู้สนใจสมัครโดยส่งทาง E-mail : [email protected] บัดนี้-30มิ.ย.65

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ