มทร.พระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี/ป.โท TOEIC400 29มิ.ย.-6ก.ค.65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สมัครงาน

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท วุฒิ ป.ตรี ด้านบัญชี ด้านการเงิน หรือด้านบริหารธุรกิจ

2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท วุฒิ ป.ตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือนิติศาสตร์

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท และเงินค่าวิชาชีพ 3,000 บาท หรือ 5,000 บาท (ต้องได้รับใบรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรตามกฎหมาย หรือ ได้รับประกาศนียบัตรจากองค์กร หรือบริษัทผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ระดับสากลหรือ นานาชาติ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านระบบสารสนเทศ หรือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 21,880 บาท วุฒิ ป.โททุกสาขา

5. สถาปนิกปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เงินเดือน 18,750 บาท และเงินค่าวิชาชีพ โดยต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ใบอนุญาตไม่หมดอายุ หรือใบอนุญาตไม่ถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอน) และผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้ว ดังนี้
-ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมระดับภาคีสถาปนิก จะได้รับเงินค่าวิชาชีพ 3,000 บาท
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมระดับสามัญสถาปนิก จะได้รับเงินค่าวิชาชีพ 5,000 บาท
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมระดับวุฒิสถาปนิก จะได้รับเงินค่าวิชาชีพ 7,000 บาท

6. นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต

7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท ป.ตรีทุกสาขา

**ทุกตำแหน่งต้องมีหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาที่แสดงระดับความรู้ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด (ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลสอบ) ดังนี้
– TOEFL ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า
– PBT 350
– CBT 70
– IBT 30
– ITP 350
– IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3
– TOEIC ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 400
– RMUTP English Proficiency Test ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 50 โดยผู้สมัครต้องติดต่อสถาบันภาษาด้วยตัวเอง เพื่อสมัครทดสอบ และผลทดสอบต้องมีผลก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

****บุคคลที่ได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
– ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น
– ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง

รับสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร https://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หัวข้อ “สมัครงาน” หรือเว็บไซต์ https://recruit.rmutp.ac.th/ 29มิ.ย.–6ก.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ