ก.พ.เปิดให้กรอกข้อมูลล่วงหน้าวันสุดท้าย ก่อนสมัครสอบ ภาค ก พรุ่งนี้

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้ กรอกข้อมูลล่วงหน้า “สอบ ก.พ.2565สอบ ภาค ก ล่วงหน้า ก่อนสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th โดยเริ่มเปิดระบบให้เข้าใช้งานแล้ว ซึ่งการ กรอกข้อมูลล่วงหน้า เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากในวันสมัครสอบ ไม่ใช่การสมัครสอบ ภาค ก แต่อย่างใด

วัตถุประสงค์

– เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สนใจที่จะสมัครสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.
– เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.
– เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลผู้สอบผ่าน ภาค ก ก่อนการรับสมัครสอบจริง

ประโยชน์สำหรับผู้กรอกข้อมูลล่วงหน้า

– ไม่ต้องกรอกข้อมูลจำนวนมากในวันรับสมัครสอบจริง
– ทำให้การสมัครสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว
– ทำให้ลดความหนาแน่นในการเข้าเว็บไชต์ในวันรับสมัครจริง

ทั้งนี้ สามารถ กรอกข้อมูลล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th (หัวข้อ ระบบกรอกข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้าเพื่อเตรียมการสมัครสอบ “ภาค ก” ของ สำนักงาน ก.พ.)

สามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.

 

ข้อมูลจาก : คมชัดลึก

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ