กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ป.ตรี 20-26มิ.ย.65

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาขาวิชาวิจิตศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาวรรณคดี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  https://www.dss.go.th/index.php/job/sub-government 20-26มิ.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ