รับสมัครงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล 68,350อัตรา บัดนี้-28มิ.ย.65

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดรับสมัครจ้างงาน” บัณฑิตจบใหม่และประชาชน เข้าโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ 7,435 ตำบล 77 จังหวัด จำนวน 68,350 คน

– ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ (15,000 บาทต่อเดือน) : เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และมีความรู้ความ สามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วย เหลืออยู่

– ตำแหน่งประชาชน (9,000 บาทต่อเดือน) : เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและ ภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐ ที่ให้การช่วยเหลืออยู่

โดยจะแบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 รอบ รอบแรก ในวันที่ 17 -21 มิ.ย. 2565 และรอบสอง ในวันที่ 27 – 28 มิ.ย. 2565

วิธีสมัครงาน U2T for BCG

1. ไปที่เว็บไซต์ https://u2tbcg.com คลิกที่เข้าสู่ระบบ
2. กดไปที่หน้าสร้างบัญชี กรอก อีเมล รหัสผ่าน กดเลือก ผู้สมัครแบบบุคคลจากตำตล หรือ ผู้สมัครแบบนักศึกษาจบใหม่ กดยืนยัน
3. ระบบจะขึ้นให้ยืนยัน โดยต้องกดยืนยันอีกครั้ง
4. กดยืนยันอีเมลสำเร็จ จากเข้าเข้าสู่ระบบอีกครั้ง กรอกอีเมล รหัสผ่านให้ถูกต้อง
5.กรอกรายละเอียดให้ครบ

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
– สีเหลือง หมายถึง รอดำเนินการ คือ ได้ทำการสมัครในตำบล จังหวัดที่เรียบร้อยแล้ว กรุณารอผลการสมัครจากทางแต่ละมหาวิทยาลัยต่อไป
– สีแดง หมายถึงถูกปฏิเสธ ไม่ได้รับการคัดเลือก แต่สามารถยื่นใบสมัครใหม่ได้อีกครั้ง
– สีเขียว หมายถึง ได้รับการคัดเลือกไปทำงานที่ตำบลที่ต้องการ หรือ กดยืนยันการเข้าร่วมโครงการเพื่อรักษาสิทธิ

ทั้งนี้ ควรเข้ามาตรวจสอบสถานะอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานะจะเปลี่ยน หรือรออีเมลประกาศผลการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ