วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร รับสมัครพนักงานจ้างเหมา โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล364อัตรา

 

รับสมัครผู้สนใจทำงานในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG phase 2 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 37 ตำบล รับสมัคร 2 ตำแหน่ง จำนวน 364 อัตรา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 3 เดือน (กรกฏาคม – กันยายน 2565)

– บัณฑิตจบใหม่ 182 อัตรา (15,000 บาทต่อเดือน) ผู้สมัครต้องเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และมีความรู้ความ สามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วย เหลืออยู่

– ประชาชน 182 อัตรา (9,000 บาทต่อเดือน) ผู้สมัครต้องเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและ ภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐ ที่ให้การช่วยเหลืออยู่

สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 199 หมู่ 10 บ้านทุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 บัดนี้-30มิ.ย.65

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ