มกอช.รับสมัครพนักงานดำเนินงานด้านกฎระเบียบระหว่างประเทศ ป.โท บัดนี้-22มิ.ย.65

 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารเชิงรุก
ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านกฎระเบียบระหว่างประเทศ
อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 16,000 บาท
วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาโทไม่จำกัดสาขา
เวลาปฏิบัติงาน : วันและเวลาราชการ ปฏิบัติงาน ณ มกอช. บางเขน กรุงเทพฯ
ลักษณะงาน :
– สืบค้น ค้นคว้า แปล สรุป และเรียบเรียงข่าวสารจากสื่อต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อนำเสนอผ่านสื่อของโครงการ
– เขียนบทความเสนอวารสารรายไตรมาสและรายปี รวมถึงให้ความเห็นฝ่ายออกแบบศิลป์ในการออกแบบจัดทำ
– รับผิดชอบการเผยแพร่เนื้อหาข่าวและบทความในเฟสบุ๊คแฟนเพจ ACFS Early Warning เตือนภัยสินค้าเกษตร
– ช่วยเหลืองานด้านข้อมูลและการติดต่อประสานงานทั่วไป และงานตามที่ได้รับมอบหมาย
การสมัคร : ผู้สนใจโปรดส่ง E-mail พร้อมประวัติ ผลการศึกษา และคะแนนภาษา (ถ้ามี) ไปที่ [email protected] โดยระบุหัวข้อ “สมัครงาน”
ระยะเวลาสมัคร : บัดนี้ถึงวันเวลา 9.00 น. วันอังคารที่ 21 มิ.ย. 2565
การทดสอบ : รับแบบทดสอบทาง E-mail เวลา 9.00 น. วันพุธที่ 22 มิ.ย. 2565
หมายเหตุ : หากมีความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ