ไข่เป็ด-พริกขี้หนูจินดา แพงขึ้นอีก ไข่ไก่ราคาลดลงแล้ว ผักส่วนใหญ่ยังทรงตัว

วันที่ 10 มิ.ย.2565 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากกรณีไข่เป็ด พริก และผักปรับราคาสูงขึ้นนั้น กรมการค้าภายใน ได้ติดตามสถานการณ์การผลิตและภาวะการค้าอาหารสดในตลาด ทั้งระดับค้าส่งและค้าปลีกใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง พบว่า ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาไข่เป็ด (ขนาดกลาง) มีราคาเพิ่มขึ้น จากฟองละ 4.70-4.80 บาท เป็นฟองละ 4.80-4.90 บาท (เพิ่มขึ้น 0.10 บาท) เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดสลับมีพายุฝน ทำให้แม่เป็ดไข่ ให้ไข่ในปริมาณที่น้อยลง รวมทั้งการเลี้ยงเป็ดไข่ที่ลดลงจากภาวะต้นทุนที่สูงขึ้น

ส่วนไข่ไก่ ซึ่งเป็นไข่ที่ทุกครัวเรือนนิยมบริโภค มีราคาปรับลดลง โดยราคาไข่ไก่เบอร์ 3 จากราคาฟองละ 3.80-4.00 บาท ในช่วงต้นเดือนพ.ค. 2565 ปรับลดเหลือฟองละ 3.60-3.80 บาท (ลดลง 0.20 บาท) เนื่องจากผู้เลี้ยงเพิ่มปริมาณการเลี้ยงแม่ไก่ไข่และชะลอการปลดแม่ไก่ไข่จากเล้า ทำให้ปริมาณไข่ไก่ในระบบมีมากขึ้น

สำหรับสถานการณ์ราคาผักขณะนี้ แม้บางชนิดจะมีการปรับราคาสูงขึ้น จากสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนตกหนักในแหล่งผลิต ทำให้ผักบางชนิดได้รับความเสียหาย ผลผลิตเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาดได้น้อยลง มีปัญหาด้านคุณภาพ โดยเฉพาะพริกขี้หนูจินดาที่ปลูกมากในจ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อยู่ในช่วงฤดูเริ่มการเพาะปลูกข้าว จึงทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น จากกก.ละ 65-75 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็น กก.ละ 120-130 บาท คาดว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในช่วงนี้

เนื่องจากจะมีผลผลิตรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดเป็นระยะ เช่น ต้นหอม ซึ่งปรับราคาขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ ราคากก.ละ 95-100 บาท เป็นกก.ละ 105-110 บาท (6 มิ.ย.65) ปัจจุบัน (9 มิ.ย.65) มีราคาปรับลดลงเป็นกก.ละ 85-90 บาท เป็นต้น

นายอุดม กล่าวว่า เมื่อพิจารณาราคาผักชนิดอื่นๆ เทียบเคียงราคาในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยผักที่ประชาชนนิยมบริโภค ส่วนใหญ่ราคาปรับตัวลดลง เช่น ผักคะน้า ราคากก.ละ 25-30 บาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนที่กก.ละ 35-40 บาท ผักบุ้งจีน ราคากก.ละ 20-25 บาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนที่กก.ละ 22-25 บาท ผักกาดหอม ราคากก.ละ 40-45 บาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนที่กก.ละ 55-60 บาท และผักกาดขาว ราคากก.ละ 30-35 บาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนที่กก.ละ 35-40 บาท

ทั้งนี้ กรมฯ จะติดตามสถานการณ์ราคาอาหารสดในตลาดอย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรม หากตรวจพบ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ติดป้ายแสดงราคาจะมีโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม แจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ