ศิริราช ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี3,600คน ไม่ต้องจองคิว

เพจเฟซบุ๊ก sirirajpr แจ้งข่าวดีให้บริการฉีดวัคซีนต้านโควิดเข็มกระตุ้นเป็นวัคซีนโมเดอร์นา ฟรี เป็นเวลา 2 วัน ๆ ละ 1,800 คน รวม 3,600 คน ในวันที่ 8 และ 15 มิถุนายนนี้

ทั้งนี้ เพจเฟซบุ๊ก sirirajpr มีใจความระบุว่า แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับลงทะเบียนผู้ต้องการฉีดวัคซีน Moderna ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เปิดให้บุคลากรของคณะฯ ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน Moderna ผ่านระบบ QR code นั้น

เนื่องจากจำนวนวัคซีนที่มีอยู่มีเพียงพอที่จะเปิดรับประชาชนทั่วไป รวมถึงญาติของบุคลากร มารับการฉีดวัคซีนได้ ด้วยข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีน Moderna แบบเต็มโดส สามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้ ในวันที่ 8 และวันที่ 15 มิถุนายน 2565 โดยเปิดฉีดวันละ 1,800 คน * (กรณีวัคซีนไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนเป็น Pfizer แทน)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงขอเชิญประชาชนทั่วไป บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ญาติของบุคลากรฯ ที่ประสงค์ฉีดวัคซีน Moderna สามารถขอรับการฉีดวัคซีน ณ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด 19 หอประชุมราชแพทยาลัย ได้ระหว่างเวลา 08.30-14.30 น. ตามวันข้างต้น

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศแจ้งผ่านเพจ Sirirajpr

 

ข่าวจาก : thansettakij

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ