เริ่มแล้ว! ประชุมสภา กทม.นัดแรก “อนุพงษ์” นั่งปธ. ผู้ว่าฯชัชชาติ-ส.ก.45คนมาครบ

เริ่มแล้ว! ประชุมสภา กทม.นัดแรก ทีมผู้ว่าฯ ชัชชาติ -ส.ก. 45 คน ร่วมพร้อมเพรียง

เมื่อเวลา 13.32 น. วันที่ 6 มิถุนายน ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. (ดินแดง) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นายวิศณุ ทรัพย์สมพล นางสาวทวิดา กมลเวชช นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จำนวน 45 คน ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะผู้บริหาร กทม. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

สำหรับระเบียบวาระการประชุมสภา กทม.ครั้งแรก วาระที่ 1 รัฐมนตรีว่าการ มท.กล่าวเปิดการประชุม วาระที่ 2 เลขานุการสภา กทม.เชิญ ส.ก.ผู้ที่มีอายุสูงที่สุดทำหน้าที่ประธานชั่วคราว วาระที่ 3 ประธานชั่วคราวกล่าวนำปฏิญาณตน วาระที่ 4 เลือกประธานสภา กทม. วาระที่ 5 เลือกรองประธานสภา กทม. วาระที่ 6 กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 วาระที่ 7 เลือกตั้งกรรมการตรวจรายงานการประชุม และวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ