GISTDA รับสมัครหัวหน้าฝ่ายการคลัง ประสบการณ์8-10ปี

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการคลัง สังกัด ฝ่ายการคลัง สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา

– อายุไม่เกินกว่า 45 ปี บริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร
– คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านการบัญชี การเงิน พาณิชย์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง/บัญชี ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือคุณวุฒิปริญญาโท ด้านการบัญชี การเงิน พาณิชย์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง/บัญชี ไม่น้อยกว่า 8 ปี
– หากมีประสบการณ์การจากองค์การมหาชนอื่น หรือรูปแบบองค์กรภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– มีบุคลิกดี มีวุฒิภาวะ ความอดทนสูง และต้องมีทักษะด้านการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม รวมถึง Service mind ตลอดจนสามารถเก็บความลับของเจ้าหน้าที่และองค์กรได้เป็นอย่างดี

สมัครออนไลน์ ได้ที่ www.gistda.or.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคล” บัดนี้-20มิ.ย.65

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ