ม.มหิดล รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป.ตรีขึ้นไป 12อัตรา บัดนี้-26มิ.ย.65

 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 12 อัตรา สังกัด กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร (ดูแลระบบ Data Center) 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม : https://muhr.mahidol.ac.th/5100
2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร (System Administrator) 3 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม : https://muhr.mahidol.ac.th/5101
3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application) 4 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม : https://muhr.mahidol.ac.th/5102
4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mobile Development) 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม : https://muhr.mahidol.ac.th/5103
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Java Developer) 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม : https://muhr.mahidol.ac.th/5104
6.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานวิเคราะห์ข้อมูลและบูรณาการระบบดิจิทัล (Software Engineer,Data Engineer) 2 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม : https://muhr.mahidol.ac.th/5105

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ