สรรพสามิตกระบี่ รับสมัครเจ้าพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 30พ.ค.-6มิ.ย.65

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565

กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่
– อัตราว่าง 1 อัตรา
– อัตราค่าจ้าง 9,400.- บาท
– อัตราค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา พณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา พณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทาง เดียวกัน

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ฝ่าย อำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ตั้งอยู่เลขที่ 18/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 – 6 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ