การรถไฟฯ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช.10อัตรา บัดนี้-20พ.ค.65

 

กองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ ศูนย์ซ่อมบำรุง ด้านลากเลื่อน ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง เฉพาะงาน จำนวน 10 อัตรา โดยได้รับค่าจ้างวันละ 336.- บาท. ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • 1. ด้านช่างซ่อมบำรุง 7 อัตรา ( แขวง สรด.กท.)
  • 2. ด้านช่างซ่อมบำรุง 3 อัตรา ( แขวง สบด.กท.)

คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอุตสาหกรรม (ช่างยนต์ ช่างกล โรงงาน , ช่างเครื่องมือกล , ช่างไฟฟ้า , ช่างอิเล็กทริคนิกส์ , ช่างแมคคาโทรนิคส์ )

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ผู้สมัครต้องมาเขียนใบสมัครและยืน ใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ โรงซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ ติดกับปั้ม น้ำมัน ปตท. ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 (เว้นวันหยุดราชการ)
ที่ทำการกองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ โทรศัพท์ 0-2621-8701 ต่อ 824-2252 โทรสาร 0-2220-4520

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ