เช็คเลย ฉีดเข็ม3-4 วอล์กอิน-ลงทะเบียน ที่ไหน เมื่อไหร่บ้าง ในเดือน พ.ค.นี้

วัคซีนเข็ม 3 และวัคซีนเข็ม 4 ควรฉีดเมื่อไร คนที่ครบกำหนดแล้วจะไปฉีดวัคซีนได้ที่ไหน มาเช็กพิกัดจุดฉีดวัคซีนประจำเดือนพฤษภาคม 2565 กัน

เดินหน้าอย่างต่อเนื่องสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ซึ่งหลายคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว 2-3 เข็ม และกำลังรอเวลาฉีดเข็มกระตุ้น เพื่อบูสต์ภูมิคุ้มกันสู้กับโอมิครอน แต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่า เราต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเมื่อไร ห่างจากเข็มก่อนหน้ากี่เดือน หรือต้องใช้วัคซีนสูตรไหน และจะไปฉีดที่ไหนได้บ้าง เรารวบรวมข้อมูลมาฝากแล้ว

ฉีดวัคซีนเข็ม 3-4 ได้เมื่อไร

วัคซีนเข็ม 3

  • หากฉีดเข็มที่ 2 เป็นซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม สามารถฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้ หลังครบ 4 สัปดาห์ที่ฉีดเข็ม 2
  • หากฉีดเข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า หรือไฟเซอร์ สามารถฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้ หลังครบ 3 เดือน เช่น ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ก็สามารถฉีดวัคซีนเข็ม 3 ได้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

วัคซีนเข็ม 4

ไม่ว่าจะเคยฉีดสูตรไหนมาก็ตาม สามารถไปฉีดเข็มที่ 4 ได้ หลังจากฉีดเข็มที่ 3 ไปแล้ว 4 เดือน เช่น ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ก็ควรไปฉีดเข็มที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

หากใครครบกำหนดฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือเข็ม 4 แล้ว ลองมาเช็กกันว่า มีจุดฉีดวัคซีนสำหรับคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เปิดบริการที่ไหนบ้าง ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ซึ่งเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันตลอดทั้งเดือน

ฉีดวัคซีนเข็ม 3-4 กทม.

ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ (Walk in)

ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ (Walk in)

เปิด Walk in ทุกเข็ม (เข็ม 1-4) ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ (คนไทย/ต่างชาติ/ต่างด้าว)
– เด็กอายุ 5-11 ขวบ รับบริการที่ประตู 3
– ผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป รับบริการที่ประตู 2

ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. (รอคิวตามลำดับที่เก้าอี้สีแดง)

ข้อมูลเพิ่มเติม : CVC กลางบางซื่อ

ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ (ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า)

สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดเข็มที่ 3 และ 4 เป็นไฟเซอร์ และต้องการจองคิวล่วงหน้า เพื่อความสะดวกและลดระยะเวลารอคอย สามารถลงทะเบียนได้ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 โดยสแกน QR Code ในภาพโปสเตอร์ หรือกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ ดังนี้

  • AIS ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ ais.th
  • TRUE ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทร. ออก หรือเว็บไซต์ trueid.net
  • DTAC ลงทะเบียนได้ที่ ดีแทค แอปฯ และเว็บไซต์ dtac.co.th
  • NT ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ covid19vaccine.ntplc.co.th

ทั้งนี้ สามารถฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน เดินทางเข้ามาฉีดวัคซีนได้ที่ประตู 2

ข้อมูลเพิ่มเติม : CVC กลางบางซื่อ

ศูนย์ฉีดวัคซีน MBK Center

เปิดบริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 สำหรับคนไทยและคนต่างชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ MBK Center ห้างมาบุญครอง ชั้น 6 โซน B ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565 สามารถลงทะเบียนผ่านเครือข่ายมือถือ DTAC ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม : DTAC
โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ขยายเวลาการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 เข็ม 2 เข็ม 3 และเข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ชาวไทยและต่างชาติ ทุกสิทธิ์ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ทั้ง 11 แห่ง ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ได้แก่

1. โรงพยาบาลกลาง โทร. 0-2225-1354
2. โรงพยาบาลตากสิน (ณ ห้างแพลตฟอร์ม วงเวียนใหญ่) ให้บริการวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. โทร. 0-2437-7677
3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 0-2289-7000-4
4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร. 0-2429-3575-81 ต่อ 8589
5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทร. 0-2543-2090
6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร. 0-2327-3049
7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร. 0-2444-0163 กด 0
8. โรงพยาบาลสิรินธร โทร. 0-2328-6760
9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร. 0-2452-7999 ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
10. โรงพยาบาลคลองสามวา โทร. 06-4557-6009
11. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร โทร. 0-2180-0201-3 ต่อ 103, 104

ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เปิดลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิดไฟเซอร์ เข็ม 1, 2, 3 และเข็มที่ 4 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่ หรือสแกน QR Code โดยเลือกวัน-เวลารับบริการวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 2-26 พฤษภาคม 2565 ปิดบริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้ามาจองสิทธิ์ครบจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา)

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย (โมเดอร์นา)

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นา (ฟรี) เข็ม 2, 3, 4 ให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส 100 ไมโครกรัม โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน ที่นี่ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน สามารถเลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2, 3, 4 ได้ในวันที่ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 และ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย (แอสตร้าเซนเนก้า)

เปิดให้บริการประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เข้ารับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2, 3, 4 (Walk in ฟรี) ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ในวันที่ 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 และ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น. (ทุกวันพุธและวันศุกร์ ของเดือนพฤษภาคม 2565)

ข้อมูลเพิ่มเติม : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

เปิดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการฉีดวัคซีนเข็ม 1, 2, 3 และ 4 ในวันที่ 5-6, 12, 19-20 และ 26-27 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30-14.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 พฤษภาคม 2565) ณ อาคารชุมนุมสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารอากาศ รับวันละ 300 คน โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า

ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น)

เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไม่จำกัดจำนวน ทุกสัญชาติ สำหรับผู้ที่มีอายุ 5 ขวบขึ้นไป ทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น. (ยกเว้นวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.) หรือสามารถสำรองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ

ข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

เซ็นทรัล พระราม 3

เปิด Walk in ฉีดวัคซีน 500 คิว/วัน สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 11.00-15.00 น. ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 หรือสามารถสำรองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ

ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

จุดฉีดวัคซีน COVID-19 กทม. (จองผ่านแอปฯ QueQ)

กรุงเทพมหานครเปิดจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ผ่านแอปฯ QueQ โดยสามารถเลือกวัน-เวลา และสถานที่ได้ดังนี้
1. อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
2. ศูนย์วัคซีนเซ็นทรัล พระราม 3
3. โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง
4. โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
5. โรงพยาบาลชินเขต
6. โรงพยาบาลศิครินทร์
7. โรงพยาบาลบางนา 1
8. โรงพยาบาลนวมินทร์
9. โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
10. สถาบันราชานุกูล
11. โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
12. โรงพยาบาลเสรีรักษ์
13. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
14. โรงพยาบาลศุขเวช
15. ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

สถาบันราชานุกูล

บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 และ 4 สำหรับบุคคลที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป แบบ Walk in (วันละ 50 คน) ทุกวันพุธ เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 รับบัตรคิวเข้ารับบริการตั้งแต่เวลา 08.00-10.00 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ สถาบันราชานุกูล

ข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันราชานุกูล

โรงพยาบาลศิริราช (ไฟเซอร์)

โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้ประชาชนทั่วไปและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัทไฟเซอร์ โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และต้องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1, 2, 3, และ 4 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

โดยฉีดในวันที่ 2, 10, 17, 24 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-14.30 น. ณ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด 19 หอประชุมราชแพทยาลัย โดยจัดฉีดวันละ 1,500 คน

ข้อมูลเพิ่มเติม : sirirajpr

โรงพยาบาลศิริราช (โมเดอร์นา)

เปิดให้ประชาชนทั่วไป Walk in ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา วันละ 1,400 คน ณ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด 19 หอประชุมราชแพทยาลัย ระหว่างเวลา 08.30-14.30 น. ในวันดังนี้

1. ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา แบบเต็มโดส สามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 12, 20, 27 พฤษภาคม และวันที่ 8 มิถุนายน 2565
2. ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา แบบครึ่งโดส สามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม : sirirajpr

ฉีดวัคซีนเข็ม 3-4 นนทบุรี

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

เปิดบริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ 4 สำหรับคนไทย และทุกสัญชาติ ทุกพื้นที่ ทุกสูตรวัคซีน ในวันที่ 3, 17 และ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-15.00 น. โดยลงทะเบียนได้ ที่นี่ หรือ Walk in ได้เลย รับบัตรคิวที่อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

เปิดบริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ 4 สำหรับคนไทย และทุกสัญชาติ ทุกพื้นที่ ทุกสูตรวัคซีน ในวันที่ 5, 20 และ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-15.00 น. โดยลงทะเบียนได้ ที่นี่ หรือ Walk in ได้เลย สำหรับบุคคลทั่วไป รับบัตรคิวที่ลานจอดรถ ชั้น 3 ส่วนผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป, ผู้พิการ, ผู้ใช้รถเข็น เข้าประตูทางเข้าห้างท็อปส์ ด้านหลังห้าง และขึ้นลิฟต์หรือบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2 รับบัตรคิวหน้าจุดฉีดวัคซีน

ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

โรงพยาบาลศรีธัญญา

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 1-4 เป็นไฟเซอร์ และแอสตร้าเซนเนก้า วันละ 100 คน สามารถจองผ่าน QR Code ในภาพโปสเตอร์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถเลือกฉีดวัคซีนในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารอำนวยการ

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลศรีธัญญา

สถาบันบำราศนราดูร (เข็ม 3)

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับเข็ม 2 ที่สถาบันบำราศนราดูร โดยลงทะเบียนได้ ที่นี่ หรือสแกน QR Code ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อเข้าฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ตามที่ได้ลงทะเบียนสำเร็จ

ข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันบำราศนราดูร

สถาบันบำราศนราดูร (เข็ม 4)

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับเข็ม 3 ที่สถาบันบำราศนราดูร โดยลงทะเบียนได้ ที่นี่ หรือสแกน QR Code ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อเข้าฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ตามที่ได้ลงทะเบียนสำเร็จ

ข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันบำราศนราดูร

ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) เข็ม 3

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 เฉพาะคนไทย ไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย ลงทะเบียนได้ ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) ฉีดวัคซีนที่ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 จำนวน 2,000 คน เวลา 08.00-10.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม : นนท์พร้อม

ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) เข็ม 4

เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 4 เฉพาะคนไทย ไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย ลงทะเบียนได้ ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) ฉีดวัคซีนที่ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 จำนวน 4,000 คน เวลา 10.00-14.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม : นนท์พร้อม

เซ็นทรัล เวสต์เกต (โมเดอร์นา เข็ม 3)

เปิดบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 3 เฉพาะคนไทยที่เป็นคนนนท์เท่านั้น ลงทะเบียนได้ ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) ฉีดวัคซีนที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จำนวน 1,000 คน เวลา 11.00-12.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม : นนท์พร้อม

เซ็นทรัล เวสต์เกต (โมเดอร์นา เข็ม 4)

เปิดบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 4 เฉพาะคนไทยที่เป็นคนนนท์เท่านั้น ลงทะเบียนได้ ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) ฉีดวัคซีนที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จำนวน 3,200 คน เวลา 12.00-14.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม : นนท์พร้อม

หอประชุมวัดไทรใหญ่

เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 3 และ 4 สำหรับคนไทยไม่จำกัดพื้นที่และที่อยู่อาศัย จำนวน 1,000 คนต่อวัน ณ หอประชุมวัดไทรใหญ่ วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00- 14.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ฉีดวัคซีนเข็ม 3-4 สมุทรปราการ

เปิด Walk in ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันที่ 5-6, 12, 19-20 และ 26-27 พฤษภาคม 2565 จำนวน 200 คิว/วัน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลบางจาก

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลบางจาก

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (เข็ม 3)

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 แบบ Walk in ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ จุดบริการวัคซีน ชั้น 3 โซน A อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เวลา 09.30-14.00 น. (งดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (เข็ม 4)

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4 แบบ Walk in ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ จุดบริการวัคซีน ชั้น 3 โซน A อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เวลา 09.30-14.00 น. (งดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สถาบันราชประชาสมาสัย

สถาบันราชประชาสมาสัย เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี ! ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 แบบ Walk In สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 185 คน/วัน (แอสตร้าเซนเนก้า 150 คน และไฟเซอร์ 35 คน) ให้บริการวันที่ 2, 9, 17, 23 และ 30 พฤษภาคม 2565 ณ คลินิกวัคซีน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันราชประชาสมาสัย

ข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันราชประชาสมาสัย

ศูนย์ฉีดวัคซีนวัดบัวโรย

ศูนย์ฉีดวัคซีนวัดบัวโรย เปิดWalk in ฉีดวัคซีนตั้งแต่เข็มที่ 1-4 ในวันที่ 5-6, 12, 19-20 และ 26-27 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00-15.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลบางเสาธง

รวมจุดบริการฉีดวัคซีนจังหวัดสมุทรปราการ เดือนพฤษภาคม 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ฉีดวัคซีนเข็ม 3-4 ปทุมธานี

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป จำนวน 300 คน/วัน (เฉพาะเข็มที่ 2-4 ให้บริการเต็มโดส เท่านั้น) ให้บริการวันที่ 6, 20 และ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. (ปิดรับคิว 11.30 น.) ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ ชั้น 3 อาคารบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป ฉีดวันศุกร์ที่ 6, 20 และ 27 พฤษภาคม 2565 สามารถลงทะเบียนได้โดยสแกนผ่าน QR Code หากไม่สะดวกสแกน จองผ่านไลน์โดยเพิ่มเพื่อน @014beiok จะมีเจ้าหน้าที่ทยอยตอบในวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น. หรือลงทะเบียนที่โรงพยาบาลห้องเบอร์ 17 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

ฉีดวัคซีนเข็ม 3-4 นครปฐม

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา

เปิดฉีดวัคซีนเข็มที่ 1, 2, 3 และ 4 แบบ Walk in ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ในวันที่ 6, 11, 18 และ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-14.00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลนครปฐม

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

 

ข้อมูลจาก : kapook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ