สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ รับสมัคร จนท.สารสนเทศ เงินเดือน20,000-24,000

 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2565

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ช่วงเงินเดือน 20,000 – 24,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ Graphic Design, Art, Multimedia Design, หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมการสร้างเว็บไซต์ และออกแบบได้
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ CMS (Content Management System) หรือระบบที่เกี่ยวข้องในการสร้างเว็บไซต์
5. มีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์เว็บไซต์ การทำ SEO หรือส่วนที่เกี่ยวข้องได้
6. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ HTML5, CSS, Javascript และ SQL หรือภาษาที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเว็บไซต์ได้
7. มีความรู้ความสามารถในการนำระบบเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นสู่ระบบ Cloud สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ server มีความรู้ด้าน Web Security หรือส่วนที่เกี่ยวข้องได้
8. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Ilustrator, Photoshop หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องด้านการ – ออกแบบ Graphic ได้
9. มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านการออกแบบ Graphic และ Artwork
10. สามารถสื่อสารกับส่วนงานต่างๆ เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามที่วางแผนและออกแบบไว้
11. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe XD ออกแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความรู้ด้าน programming หรือเคยมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาหรือดูแลเว็บไซต์มาก่อนไม่น้อยกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร กรอกข้อมูลพร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ 3.2 ในระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ตามลิงก์ https://app.narit.or.th/pr ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์จะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)

ประกาศฉบับที่ 2
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ 1 อัตรา ช่วงเงินเดือน 19,000 – 22,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการวางแผนการอบรม การจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางดาราศาสตร์ได้
4. มีความรู้พื้นฐานหรือมีความสนใจทางด้านดาราศาสตร์ สามารถบรรยายความรู้เบื้องต้นทางดาราศาสตร์ – สามารถติดตั้งอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ และสามารถใช้กล้องโทรทรรศน์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้พื้นฐานด้านการทำโครงงาน งานวิจัยพื้นฐาน การ
6. มีความรู้ความเข้าใจในระบบเครือข่าย สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ได้
7. มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
8. มีใจให้บริการ มีความอดทน และสามารถอุทิศเวลาให้กับการทำงาน
9. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ และต่างจังหวัดได้
10.สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้โดยไม่มีเงื่อนไข

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร กรอกข้อมูลพร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ 3.2 ในระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ตามลิ้งก์ http://app.narit.or.th/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์จะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ