โรงเรียนดังสุรินทร์ ออกกฎตัดคะแนนพฤติกรรม นร. ร้องเพลงชาติไม่ดัง ผิดร้ายแรง

โรงเรียนดังสุรินทร์ ออกกฎตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน ร้องเพลงชาติ – เพลงสรรเสริญไม่ดัง ถูกตัด 10 คะแนน ฐานไม่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นความผิดร้ายแรง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เพจเฟซบุ๊ก นักเรียนเลว ได้มีการเผยแพร่เอกสารของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.สุรินทร์ ซึ่งมีการออกระเบียบการตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน หมวดรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระบุไว้ดังนี้..

– ไม่กระทำพิธีการทางศาสนาด้วยความเต็มใจ ตัดคะแนน 5 คะแนน

– ไม่ยืนตรงเคารพธงชาติและเพลงสรรเสริญ ตัดคะแนน 10 คะแนน

– ไม่ร่วมเปล่งเสียงร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญอย่างดัง ตัดคะแนน 5 คะแนน

– ไม่เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและประเทศ ตัดคะแนน 10 คะแนน

– กระทำการอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตัดคะแนน 50 คะแนน

 

ข่าวจาก : kapook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ