ป.ป.ช.สกลนคร รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวส.มีใบขับขี่รถยนต์ 18-27พ.ค.65

 

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 18-27 พฤษภาคม 2565

คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3) เคยปฏิบัติงานด้านการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
4) มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1848/11 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-716697

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ