ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครจนท.ฉุกเฉิน วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน 5 อัตรา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด งานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชายหรือหญิง อายุ 22 – 40 ปี หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ในการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
– มีความรู้ด้านการจัดการด้านการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (Major incident Medical Management and Support)
– มีความรู้ด้านการฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
– มีประสบการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน หรือเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีและ ผ่านเกณฑ์ทดสอบ ภาษาอังกฤษ ที่ราชวิทยาลัยกำหนด และต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งและผล คะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ทดสอบ ดังนี้

ประเภทคะแนนสอบ
1. IELTS ระดับคะแนนขั้นต่ำ 4 คะแนน
2. TOEFL IBT ระดับคะแนนขั้นต่ำ 31 คะแนน
3. TOEFL PBT ระดับคะแนนขั้นต่ำ 430 คะแนน
4. TOEIC ระดับคะแนนขั้นต่ำ 400 คะแนน
5. CEFR ระดับคะแนนขั้นต่ำ A2 คะแนน
6. CU-TEP ระดับคะแนนขั้นต่ำ 45 คะแนน

2. ตำแหน่ง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย อายุ 20 – 50 ปี ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT) ตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน และประกาศนียบัตรยังไม่หมดอายุ
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และสามารถขับรถยนต์ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาได้
– มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้
– สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเวร และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ได้
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
– หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นภาวะทางทหารแล้ว
– มีประสบการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และการบับรถพยาบาลฉุกเฉิน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะได้รับอัตราเงิน เดือนตามโครงสร้างอัตราเงินเดือนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 ตามที่กำหนด

กำหนดรับสมัคร และวิธีการสมัคร
1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะสรรหาได้ตามจำนวนที่กำหนด
2. สมัครทางออนไลน์ โดย Download ใบสมัครที่ www.pccms.ac.th (หัวข้อ : ร่วมงานกับเรา -แบบ ฟอร์มการสมัครงาน) และส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงานส่งกลับ มายังอีเมล์ [email protected]
3. สมัครทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน” ส่งมาที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์ เลขที่ 906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ