อบต.ปัตตานี รับสมัครคนขับรถพยาบาลฉุกเฉิน ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า5ปี

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถพยาบาลฉุกเฉิน) 4 อัตรา

  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • เคยขับรถยนต์มาแล้วเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมี หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการหรือนายจ้างนั้น
  • มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่ผ่านการอบรมหลักสูตรฉุกเฉินระดับต้น หรือ หลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นมาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และไม่หมดอายุ หรือถูกเพิกถอน

ขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานี ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (แต่งกายด้วย ชุดสุภาพ) ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0 7334 9789 หรือทางเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ