กรมอาเซียน รับสมัครพนักงาน ป.ตรี ทักษะภาษาอังกฤษดี บัดนี้-28เม.ย.65

 

กรมอาเซียน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 เมษายน 2565

กรมอาเซียน ที่ 8/2565 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่สาธารณชน และตำแหน่งพนักงานโครงการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน

1. ตำแหน่งพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่สาธารณชน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานโครงการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
2.3 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.4 มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
2.5 มีทักษะ/ความรู้ด้านภาษาไทยในระดับดีมากและภาษาอังกฤษในระดับดี
2.6 มีความรู้ความสามารถในการจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx โปรแกรม Zoom หรือโปรแกรมประชุมทางไกลอื่น ๆ และสามารถแก้ไขปัญหา เชิงเทคนิคเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์
2.7 มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและจัดทำกราฟิกสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น คลิปวิดีโอ แผ่นพับ โปสเตอร์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ โดยเฉพาะทักษะในการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic)
2.8 มีความรู้และทักษะในการใช้ Social Media โดยเฉพาะ Facebook Twitter และ Instagram ได้เป็นอย่างดี
2.9 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) และ Microsoft illustrator ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
2.10 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
2.11 มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อุตสาหะ ทุ่มเท ขยันขันแข็ง อดทน ละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้เมื่อจำเป็น
2.12 สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ที่โทรสารหมายเลข 0 2643 5223 หรือที่อีเมล์ [email protected] หรือที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน ภายในวัน พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.
สอบถาม โทร 0 223 5000 ต่อ 14373

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ