สำนักงานคุมประพฤติสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานคุมประพฤติ ป.ตรีขึ้นไป

 

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2565

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ

ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 15,000.-บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 596 หมู่ 5 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2707-7811-2 ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 ถึง 12 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 นาฬิกา
ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ อาจไม่รับสมัครสอบ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ