สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ รับสมัครจนท.วุฒิ ปวส.บัดนี้-13พ.ค.65

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เปิดรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา (ต่อสัญญาทุก 1 ปี)

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาคม วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้องด้านการบัญชี
2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การประชาสัมพันธ์ หรือบริหารธุรกิจ ในสาขาคอมพิวเตอร์หรือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

อัตราเงินเดือน วุฒิ ปวส. 12,840 บาท / วุฒิปริญญาตรี 15,320 บาท
สวัสดิการ ประกันสังคม / ค่าล่วงเวลา / โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบสหกรณ์

รับสมัครบัดนี้-13พ.ค.65

https://www.spktcoop.com/news.

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ