กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. 17-31พ.ค.65

 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
1.1 พนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
1.2 พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
1.3 ช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
1.4 พนักงานการสูทกรรม กลุ่มงานบริการ 4 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
1.5 พนักงานซักรีด กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

พนักงานพัสดุ

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
 • รับสมัคร เพศชาย/หญิง
 • เพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว

พนักงานการเงินและบัญชี

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการเงิน การบัญชี หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
 • รับสมัคร เพศชาย/หญิง
 • เพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว

ช่างโยธา

 •  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง หรือในกรณีที่เป็นงาน (ช่างโยธา) ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการ
 • สอน ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงาน (ช่างโยธา)
 • ที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน)

พนักงานซักรีด

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
 • รับสมัคร เพศชาย/หญิง
 • เพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  ถ้าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2534 2451

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ