อบจ.ตาก รับสมัครพนักงานจ้าง22อัตรา บัดนี้-6พ.ค.65

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) 12 อัตรา ดังนี้

(1.1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา : มีทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้อง สอดคล้องกับห้วงระยะเวลากับหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน

(1.2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5 อัตรา : มีทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้อง สอดคล้องกับห้วงระยะเวลากับหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน

(1.3) พนักงานขับรถยนต์ 5 อัตรา ดังนี้

(1.3.1) ประจำรถยนต์ส่วนกลาง 3 อัตรา : มีทักษะในการขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องสอดคล้อง กับห้วงระยะเวลากับหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน

(1.3.2) ประจำรถขยะ 1 อัตรา : มีทักษะในการขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องสอดคล้อง กับห้วงระยะเวลากับหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน

(1.3.3) ประจำรถพยาบาล 1 อัตรา

  • มีทักษะในการขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องสอดคล้อง กับห้วงระยะเวลากับหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน
  • ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ตามระเบียบ ข้อบังคับ ของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

(2) พนักงานจ้างทั่วไป 10 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ ดังนี้

  • (2.1) คนงาน 9 อัตรา
  • (2.1.1) งานทั่วไป 3 อัตรา
  • (2.1.2) งานก่อสร้าง 3 อัตรา
  • (2.1.3) งานสวน 3 อัตรา
  • (2.2) นักการภารโรง 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก บัดนี้-6 พ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. 0-5551-8333 ต่อ 291 หรือทางเว็บไซต์ www.takpao.co.th

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ