สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัคร จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-22เม.ย.65

 

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี/ป.โท ในสาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี หากมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-22เม.ย.65

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.cri.or.th/en/jobs/25650224_res_it_extend_0401.php

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ