รพ.ตากสิน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี บัดนี้-22เม.ย.65

 

โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 เมษายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม

1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250.- บาท
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250.- บาท
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ/พนักงานธุรการ 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,810.- บาท
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

4. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,993.- บาท
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

5. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,810.- บาท
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
– มีความสามารถในการขับรถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษารถยนต์
– ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
– เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วต้องทำสัญญาค้ำประกันความเสียหาย ภายในวงเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หรือมีบุคคลค้ำประกันความเสียหาย ซึ่งต้องเป็นข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไป

กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลตากสิน (ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2437 0123 ต่อ 1640, 1645, 1656

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ