กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ84อัตรา

 

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 84 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 เมษายน 2565

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์

(1) ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลเลิดสิน) 1 อัตรา
(2) ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงฆ์) 1 อัตรา
(3) ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี) 1 อัตรา
(4) ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 1 อัตรา
(5) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) 19 อัตรา
(6) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 12 อัตรา
(7) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) 3 อัตรา
(8) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 4 อัตรา
(9) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 6 อัตรา
(10) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) 4 อัตรา
(11) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์) 2 อัตรา
(12) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) 4 อัตรา
(13) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) 1 อัตรา
(14) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 1 อัตรา
(15) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี) 3 อัตรา
(16) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 1 อัตรา
(17) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี 2รังสิต) 1 อัตรา
(18) ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) 2 อัตรา
(19) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) 1 อัตรา
(20) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) 1 อัตรา
(21) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) 1 อัตรา
(22) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่) 1 อัตรา
(23) ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) 2 อัตรา
(24) ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) 1 อัตรา
(25) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเลิดสิน) 3 อัตรา
(26) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 3 อัตรา
(27) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 1 อัตรา
(28) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต) 1 อัตรา
(29) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันโรคผิวหนัง) 1 อัตรา
(30) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่) 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 – วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยดำเนินการ ตามขั้นตอน ที่ เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “สมัครสอบ”

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ