อบจ.ชัยภูมิ รับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา 29มี.ค.-7เม.ย.65

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000. บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมี หนังสือรับรองจากหน่วยงานอื่นหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่งคนงาน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000. บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000. บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง ให้ติดต่อและขอยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุด ราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 09 0242 5191 หรือทางเว็บไซต์ www.chpao.org (โปรดแต่งกายสุภาพ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ