รพ.บุรีรัมย์ รับสมัครบรรจุพนักงาน 18-31มี.ค.65

 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2565

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าจ้าง 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ (เลขานุการ)

4. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา ค่าจ้าง 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

5 ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 2 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

6 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

7 ตำแหน่งพนักงานเปล 3 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

8 ตำแหน่งพนักงานซักฟอก 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://brh.thaijobjob.com เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และเลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์”

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ