กรมการแพทย์ รับสมัครบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ50อัตรา

 

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2565

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน) 1 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) 1 ตำแหน่ง
3. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 1 ตำแหน่ง
4. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 15 ตำแหน่ง
5. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) 7 ตำแหน่ง
5. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 5 ตำแหน่ง
7. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 2 ตำแหน่ง
8. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) 2 ตำแหน่ง
9. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ) 1 ตำแหน่ง
10. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 1 ตำแหน่ง
11. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต) 2 ตำแหน่ง
12. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 1 ตำแหน่ง
13. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) 1 ตำแหน่ง
14. ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง การแพทย์แห่งชาติ) 1 ตำแหน่ง
15. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 1 ตำแหน่ง
16. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์) 1 ตำแหน่ง
17. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี) 2 ตำแหน่ง
18. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต) 1 ตำแหน่ง
19. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเลิดสิน) 3 ตำแหน่ง
20. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สถาบันทันตกรรม) 1 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 – วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “สมัครสอบ”

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ