มทร.ธัญบุรี รับสมัครลูกจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ/ป.ตรี

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มกราคม 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ คุณสมบัติของผู้สมัคร

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายโครงการพิเศษ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์นวัตกรรมและความความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ( ณ อาคารอาคารศูนย์การค้า บางซื่อจังชั่น จตุจักร : DD MALL)

5. ตำแหน่ง พนักงานซ่อมเอกสาร 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 8,690.- บาท (แปดพันหกร้อยเก้าสิบ บาทถ้วน) ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายอาคาสถานที่

สถานที่รับสมัคร งานบุคลากร สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร 0 2549 3076 วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14- 21 มกราคม 2565 ในวันเวลาราชการ
วันเวลาสอบคัดเลือก วันที่ 24 มกราคม 2565 (ตั้งแต่เวลา 09.00 น.)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ