กองพลทหารราบที่ 7 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 4 อัตรา

 

กองพลทหารราบที่ 7 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-31 มกราคม 2565

กองพลทหารราบที่ 7 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)

1. เสมียนกองร้อย (ชกท.710)  2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 บุคคลพลเรือนชาย เป็นผู้ที่มีอายุ 21 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ ในปีพุทธศักราช 2565 นับถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 (ต้องเกิดปีพุทธศักราช 2535 ถึง 2544) และผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการเรียบร้อยแล้ว และ ผลการตรวจเลือกจับได้ใบดำเท่านั้น
3.2 ทหารกองหนุน มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปี พุทธศักราช 2565 นับถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 (ต้องเกิดปีพุทธศักราช 2535 ถึง 2547)
3.2.1 ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการมาแล้ว หรือปลดจาก ประจำการแล้ว
3.2.2 สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (รด.ปี 3 หรือ รด.ปี 5)
3.3 ทหารกองประจำการ ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดฯ และทหารกองเกินที่ร้องขอ สมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครบกำหนดปลด พ.ค. 65)
3.4 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตาม คุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.5 สามารถพิมพ์หนังสือราชการโดยใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะหรือความรู้ในการ ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี


2. พลขับรถ (ชกท.640) 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
4.1 ทหารกองหนุน มีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปี พุทธศักราช 2525 นับถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 (ต้องเกิดปีพุทธศักราช 2535 ถึง 2543)
4.1.1 ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการมาแล้ว หรือปลดจากประจำการแล้ว
4.1.2 สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (รด.ปี 3 หรือ รด.ปี 5)
4.2 ทหารกองประจำการขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดฯ และทหารกองเกินที่ร้องขอ สมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครบกำหนดปลด พ.ค. 65)
4.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีความรู้ ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
4.4 สามารถขับรถยนต์ทหารได้ และต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตพิเศษ สำหรับขับรถยนต์ทหารจาก โรงเรียนขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก

ให้ผู้สมัคร ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายกำลังพล กองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 7 ในระหว่างวันที่ 5 – 31 ม.ค. 65 ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 11.30 ภาคบ่าย 1300 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการ ตามขั้นตอน และเงื่อนไขการสมัครสอบตามประกาศรับสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!