โครงการ TO BE NUMBER ONE รับสมัครนักจิตวิทยา 17-21 ม.ค.65

 

 

สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตั้งแต่วันที่ 17-21 มกราคม 2565

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจิตวิทยา หน่วยงาน สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง นักจิตวิทยา กลุ่มงาน บริหารทั่วไป หน่วยงาน กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
ปฏิบัติงานที่สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ตั้ง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17-21 มกราคม 2565 ในวันทำการ (ภาคเช้า 09.00-12.00 น.และภาคบ่าย 13.00-16.00 น.) โดยสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยผู้สมัคร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร การกำหนดเลขประจำตัวสอบจะกำหนดตามลำดับของการยื่นใบสมัคร

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 8181, 0 2590 8182 ในวันและเวลาราชการ และให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ