ครม. ยังไม่ยกเลิกรักษาโควิดฟรี รพ. เอกชน ทุกอย่างยึดแนวทางเดิม

ครม. ยังไม่ยกเลิก UCEPCOVID รักษาฟรี รพ. เอกชน หลังมีข่าวคนติดโควิดต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิเท่านั้น ขอความร่วมมือประชาชนฉีดวัคซีนโควิด

วันที่ 2 มกราคม 2565 มีรายงานว่า เว็บไซต์ รัฐบาลไทย รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ซึ่งมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยสาระสำคัญในที่ประชุมมีหัวข้อเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโควิด 19 ซึ่งในที่ประชุม ครม. ครั้งนี้ มีมติยกเลิกค่าใช้จ่ายในสถานบริการเอกชน (UCEPCOVID) สำหรับการดูแลกรณีโรคโควิด-19

รายละเอียดระบุว่า ทั้งนี้ สาเหตุของการยกเลิก UCEPCOVID และหันไปใช้สิทธิ์ UCEP ทั่วไปได้ เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด 19 มีแนวโน้มลดลง อัตราผู้ครองเตียงลดลง คนที่ติดโควิด สามารถใช้สิทธิ์การรักษาตามสิทธิ์ที่ตัวเองมี เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค, ประกันสังคม หรือสิทธิ์ข้าราชการ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขกำหนดค่าใช้จ่ายที่ได้มีการกำหนดไว้

นอกจากนี้ ครม. ยังพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ การสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยผู้ที่มีอาการป่วยน้อย อาจจะให้รักษาในแบบ Home Isolation/Community Isolation ส่วนผู้ป่วยที่มีอาหารหนัก จะให้เริ่มรักษาในสถานบริการของภาครัฐเป็นอันดับแรก หรือกำหนดเงื่อนไขให้ประชาชนร่วมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล หากต้องการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายสูง อาทิ Hospitel และ โรงพยาบาลเอกชน

ส่วนกรณีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จะใช้สิทธิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เป็นผู้ไม่ประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด อาจจะต้องมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลด้วย

อย่างไรก็ตาม เรื่องสิทธิการรักษาโควิดฟรีนั้น ยังไม่มีการประกาศใช้ และตอนนี้อยู่ในช่วงการประกาศหลักเกณฑ์

สิทธิ UCEPCOVID คืออะไร

สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) คือ สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จนพ้นวิกฤตและสามารถคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

สำหรับ UCEPCOVID ถูกตั้งขึ้นหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สบส.) ประกาศให้โควิด 19 เป็นโรคฉุกเฉินตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล ทำให้โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง รวมถึง Hospitel ต้องดูแลผู้ป่วยเหมือนเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาให้ และโรงพยาบาลเอกชน / Hospitel จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาที่ สปสช. ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขกำหนดค่าใช้จ่ายที่ได้มีการกำหนดร่วมกันไว้

ดังนั้น ถ้ายกเลิกสิทธินี้ ผู้ติดเชื้อโควิดถ้าจะเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชน / Hospitel ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ซึ่งบิลค่ารักษาโควิดอาจจะสูงถึงหลักแสน รวมถึงผู้ที่ประสงค์ไม่ฉีดวัคซีน ก็ต้องออกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเองด้วยเช่นกัน

รัฐบาลปฏิเสธ ยังไม่ยกเลิกรักษาโควิดฟรี รพ. เอกชน

อย่างไรก็ตาม คืบหน้าวันที่ 4 มกราคม นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว โดยยืนยันว่าขณะนี้ ครม. ยังไม่ได้มีมติเก็บเงินค่ารักษาโควิด 19 จากผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน กรณีรักษาโรงพยาบาลเอกชน ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามแนวทางเดิม

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19 เพราะจะช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยที่อาการรรุนแรง และร่วมกันดูแลตนเองตามมาตรการ DMHTT

 

ข่าวจาก : kapook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ