สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร 4 อัตรา


 

สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2565

สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งอาสาสมัตรปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่
มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2) มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
3) ปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 0800 – 17.00 น. ได้รับค่าตอบแทน วันละ 331 บาท

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคนพิการ ประจำสำนักงานเขต 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต มีคุณสมบัติเฉทาะ ตำแหน่ง ดังนี้
1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2) มีลักษณะเป็นผู้พิการแต่สามารถปฏิบัติงานได้
3) บฏิบัติงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. ได้รับ ค่าตอบแทนวันละ 331 ยาท

3 บุคคากรช่วยปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนสาขา กลุ่มงานพัฒนางานกองทุน (สปสช) 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งบุคคากรช่วยปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนสาขา กลุ่มงานพัฒนางานกองทุน (สปสช) มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
1.) บุคคลทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,900 บาท
3.) ปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 12 มกราคม 2565 ใน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 3. สำนักงานเขตดุสิต ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบ สามารถยื่นสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ