เปิดให้เข้าชมฟรี! กรมประมงส่งความสุขปีใหม่ 2565 เปิดศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 39 ศูนย์

เปิดให้เข้าชมฟรี! กรมประมงส่งความสุขปีใหม่ 2565 เปิดศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 39 ศูนย์ อควาเรียม 8 แห่ง

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมการจัดทำโครงการมอบของขวัญให้แก่เกษตรกรและประชาชน ซึ่งทุกปีที่ผ่านหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรฯ มีการเปิดศูนย์ศึกษา ศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของทางราชการให้ประชาชนเข้าชมฟรี


อีกทั้ง ยังมีการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน อาทิ จุดแวะพักรถ บริการน้ำดื่ม ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางไปในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ทั้งบนถนนสายหลักและสายรองอีกด้วย โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้

1. เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือเปิดสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล, เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาล และแจกพันธุ์ไม้

2. เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชน และเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร

สำหรับกรมประมง ปีนี้ร่วมสนับสนุนโครงการฯ โดยเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจำนวน 37 แห่ง ศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้ำจืด จำนวน 2 แห่ง ให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการประมง การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนตัวอย่างสัตว์น้ำที่พบในพื้นที่จังหวัดที่จัดแสดงภายในศูนย์วิจัยฯ นอกจากนี้ กำหนดให้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในความดูแลของกรมประมง จำนวน 8 แห่งเปิดให้บริการประชาชนได้เข้าชมฟรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง เปิดให้เข้าชมระหว่าง วันที่ 31 ธ.ค. 2564 – 3 ม.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.
2. สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 2564-15 ม.ค. 256 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
3. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำพะเยา (พิพิธภัณฑ์ปลาบึกจังหวัดพะเยา) เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2564 – 2 ม.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

4. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2564- 2 ม.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
5. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2564 – 4 ม.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

6. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสกลนคร (สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน) เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2564 – 2 ม.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
7. สถานแสดงพันธุ์เต่าบกและเต่าน้ำจืดของไทยจังหวัดสตูล เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2564 – 2 ม.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

8. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด (ศปจ.นครสวรรค์) จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2564 – 2 ม.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ทั้งนี้ กรมประมงหวังอย่างยิ่งว่าประชาชนจะได้พากันมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเพื่อเป็นการส่งความสุขให้กับประชาชนในเทศกาลปีใหม่ 2565 ให้เป็นของขวัญแก่เกษตรกรและประชาชนชาวไทย ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังในการคืนความสุขให้คนในชาติ ด้วยการให้หน่วยงานของรัฐดำเนินกิจกรรมที่เป็นการสร้างความสุข กระตุ้นการใช้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จึงขอเชิญชวนประชาชนไปเที่ยวชมอควาเรียมและศูนย์วิจัยละพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจำนวน 37 แห่ง ศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้ำจืด จำนวน 2 แห่ง และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในความดูแลของกรมประมง จำนวน 8 แห่ง ของกรมประมง ซึ่งนอกจากจะได้ความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้ความรู้ด้านสัตว์น้ำทั้งน้ำจืดและทะเลอีกมากมาย

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!