ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

 

ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2565

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด กรมท่าอากาศยาน (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 4 – 10 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบต้อง เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ