คณะศิลปศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์สอนภาษาเยอรมัน บัดนี้-30ธ.ค.64

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน จำนวน 2 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate แล้ว และมีกำหนดสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี นับจากวันปิดรับสมัคร) ทางด้านภาษาและวรรณคดีเยอรมัน หรือการสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564


ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ https://arts.tu.ac.th/news และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ [email protected] ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ